سیم مهار برای جیپ JK 7 اینچ چراغ جلو و Girll چراغ سیگنال

سیم و چراغ جلو چراغ چرخش جلو JK 2007-2017 ، هاله چرخش زرد از چراغ جلو 7 اینچی با استفاده از این چراغ سیم تنها در صورت استفاده از این سیم سیم روشن خواهد شد

توضیحات

شرح:

  1. متناسب با Jeep JK 2007-2017

  2. نصب آسان

  3. 53 Morsun Led

75 Morsun Led

op Morsun Led

yt Morsun Led

42 Morsun Led

643 Morsun Led

[contact-form-7 id="e1623b0" title="Contact form 1"]